Tradiţia educaţiei în domeniul ingineriei civile în Cluj-Napoca începe cu anul 1920 când, pe baza Decretului Guvernamental nr. 4206 din 19 octombrie este înfiinţatǎ ŞCOALA DE TEHNICIENI PENTRU LUCRǍRI PUBLICE, subordonatǎ Ministerului Lucrǎrilor Publice şi Comunicaţiilor. Decizia de a promova acest tip de educaţie a fost fǎcutǎ de către Guvernul român cu scopul de a dezvolta formarea profesionalǎ şi educaţia în limba românǎ, dupǎ recenta unificare a Statului român (1 decembrie 1918).

Oferta educaţionalǎ a acestei şcoli s-a situat pe aceeaşi linie cu a altor centre educaţionale din România (Bucureşti, Chişinǎu și Cernǎuţi), fiind organizate cursuri de trei ani pentru tehnicieni în domeniul cǎilor de comunicaţie şi al ingineriei civile.

Primul director al şcolii a fost Eugen ȚILEA, inginer şi şef al Oficiului pentru Lucrǎri Publice din Transilvania.

Şcoala de Tehnicieni pentru Lucrǎri Publice a funcţionat independent între anii 1920 şi 1930, fiind apoi înglobatǎ în cadrul Şcolii de Tehnicieni din Cluj. În 1936 aceasta a fost mutatǎ definitiv la Bucureşti.

Un departament al acestei şcoli a fost lǎsat sǎ funcţioneze în continuare la Cluj schimbându-şi profilul şi denumirea în ŞCOALA DE TEHNICIENI ELECTROMECANICI (1937 – 1948). Între anii 1945 şi 1948, în cadrul acesteia a funcţionat şi ŞCOALA DE DIRIGINŢI DE ŞANTIER, care a oferit cursuri cu durata de doi ani oricǎrui absolvent de liceu.

Cu toate cǎ pânǎ la acel moment nu putem vorbi despre o tradiţie în domeniul studiilor universitare de inginerie civilǎ la Cluj, necesitǎţile unei economii în plinǎ dezvoltare, progresul tehnic, nevoia de susţine toate acestea printr-o sistematizare coerentǎ a zonelor urbane şi rurale, asigurarea unei infrastructuri corespunzǎtoare pentru industrie, agriculturǎ, transporturi şi silviculturǎ, au condus la ideea de a înfiinţa o şcoalǎ de inginerie civilǎ la Cluj.

În scopul de a susţine aceastǎ cerere localǎ, pe 12 februarie 1947 a fost înaintat Ministerului Educaţiei Naţionale un memoriu, în care s-au adus argumente pentru înfiinţarea unui Institut Politehnic la Cluj.